Akkum , Akkum Pansiyonları , Akkum Pansiyon Fiyatları , Akkum Pansiyon Rezervasyonları ,

Akkum pansiyon Mersin Şehir Merkezine Uzaklığı 65 Kilometredir.Mersinden gelmek isteyen tatilcilerimiz eğer otobüsle gelecekler ise,Mersin otogarda inip,Silifke-Mersin Arasında çalışan "SİLİFKE" otobüslerine binip, Akkum da inebilirler.Pansiyonumuz hemen ana yolun kenarındadır.Yine Silifke Üzerinden gelmek isteyen tatilcilerimiz yine "Silifke" otobüslerine binip, Mesut pansiyonun hemen önünde inebilirler.

Kızkalesi 'ne uzaklığımız yaklaşık 200 Metredir.

Pansiyonumuzun Sahile uzaklığı yaklaşık 150 metredir.Hemen pansiyonumuzdan çıkıp,sahile inebilir,gönlünüzce eğlenebilirsiniz.

Ulaşım Konusunda Hiçbir Sıkıntı Yaşamazsınız.

 

 

NARLIKUYU ÜÇ GÜZELLER MOZAYİĞİ
 

 

Silifke-Mersin karayolunda, Silifke’den 21 km. ileride, Narlıkuyu Köyü’nün ve oradaki körfezin yanındadır. Körfezin yanında İ.S.4.yüzyıldan kalma bir Roma hamamının mozaikli tabanını koruyup, sergileyen “Narlıkuyu Mozaik Müzesi” bulunmaktadır. Kuzeyde yer alan Cennet-Cehennem obrukları yöredeki diğer bir çok obruk gibi antik dönemde kutsal konumdadır. Obruklar, doğal çöküntülerle oluşmuş, dik yamaçlı, çok büyük ve derin çukurlardır. Narlıkuyu’da ana yoldan kuzeye ayrılan kıvrımlı yolun 2 km ötesinde önce antik bir kentin kalıntılarına sonra Zeus Tapınağına ve çok tanrılı inanca göre kutsal sayılan bu iki obruğa rastlanır.Bu yöredeki Korykos kenti, adını Korykos Burnundan almıştır. Kent, Korykos Burnu üzerinde ve anakaranın bitişik yöresine yayıldığından bir kıyı kentidir. Korykos kentinin kuruluş tarihi bilinmemekle birlikte hellenistik çağda, bergama krallarından birinin kenti kurduğu sanılmaktadır. Kent, Roma İmparatorluğunun egemenliği döneminde önem kazanmış, ancak altın çağını erken Hıristiyanlık döneminde (Geç Roma, Erken Bizans) yaşamıştır.
 
Narlıkuyu koyunda hemen deniz kıyısında bulunan hamam IV.yy Roma dönemine aittir. İmparatorluk yönetiminde etkin bir kişi olan Poimenios tarafından yaptırıldığı bilinmektedir. Cennet obruğu içindeki yeraltı deresinin denize ulaştığı yerdeki tatlı su kaynağından yararlanılarak burada yaptırılan hamamın yıkanma bölümünün tabanında yarıtanrıça üç kızkardeş tasvir edilmektedir. Baskın renkleri beyaz, siyah, kahverengi ve sarı olan mozaikte Zeus''n kızları Aglaia, Euphrosyne ve Thalia çıplak olarak kumru ve keklikler arasında dans ederken görülmektedir.
 
Mozaik tablonun üst kenarındaki Grekçe yazının Türkçesi şöyledir:

"Ey konuk dost! Bu mucizeli suyu kimin bulduğunu, saklı kaynağını kimin gün ışığına çıkardığını merak ediyorsan, bil ki O, imparatorların dostu ve Kutsal Adalar'ın dürüst yöneticisi Poimenios'tur".


Yazıttan da anlaşılacağı gibi Poimenios, Roma imparatorları Arcadius ve Honorius'un dostu ve bugünkü Büyükada, Kınalıada ve Heybeliada'nın o dönemlerdeki yöneticisi imiş. 

Narlıkuyu'dan kuzeye doğru giden asfalt yolun 2. Kilometresinde antik şehir kalıntıları ile mağaraların bulunduğu yere ulaşılır. Roma ve Bizans dönemlerine ait yapı kalıntıları arasında hala ayakta duran üstü hatıllı kapı söğeleri ile taş kemerler, sarnıç ve Cennet Obruğu'nun hemen yanında Zeus Tapınağı bulunmaktadır.
 

CENNET ÇÖKÜĞÜ

 

 

250 m. uzunluğunda, 110 m. genişliğinde ve 70 m. derinliğindeki Cennet Çöküğü, Korykos mağaralarının en büyüğüdür. Bir yeraltı deresinin yol açtığı kimyasal erozyondan dolayı tavanın çökmesi sonucu oluşmuştur. Çoğu antik 452 basamak, çöküğün tabanında bulunan 260 m. uzunluğundaki mağaraya götürür. Mağaranın girişindeki küçük kilise M.S. 5. veya 6. yy'a ait olup, Paulus adında dindar bir kişi tarafından Meryem Ana'ya ithafen yaptırılmıştır.

CENNET ÇÖKÜĞÜ MAĞARASI


Silifke İlçesi Narlıkuyu Kasabası, Hasanaliler Mahallesinde yer almaktadır. Bir yeraltı deresinin yol açtığı kimyasal erozyonla tavanın çökmesi sonucu meydana gelmiş büyük bir çukurdur. Elips biçimindeki ağız kısmı çapları 250 m ve 110 m olup derinliği 70 metredir. Çökük tabanının güney ucunda 200 m uzunluğunda ve en derin noktası 135 m olan büyük bir mağara girişi ve bu mağaranın ağzında küçük bir kilise vardır. Kilisenin giriş kapısı üzerindeki 4 satırlık kitabede, bu kilisenin V.yy'da Paulus adında dindar bir kişi tarafından Meryem Ana'ya ithaf en yaptırılmış olduğu yazılmaktadır.

Cennet çöküğünün içine her biri oldukça geniş 452 basamaklı taş bir merdivenle inilir. Kiliseye 300. basamakta varılır. Kiliseden sonraki mağaranın bitim noktasında mitolojik bir yeraltı deresinin sesi duyulur.

 

MERYEN ANA KİLİSESİ 

Cennet Çöküğünün içerisinde, çok tanrılı dönem tapınma yeri olan mağaranın tam ağzında bir kilise inşa edilmiştir. Kilisenin giriş kapısı üzerindeki dört satırlık yazıttan, bu kilisenin Paulus adında dindar bir şahıs tarafından Meryem Ana adına yaptırılmış olduğu anlaşılmaktadır. Kiliseyi yeterince koruyan üzerindeki kaya uzantısından dolayı yapının çatıya gereksinimi olmamıştır. Bununla birlikte, kilisenin doğusundaki apsis ile buna bitişik iki yan oda birer kubbe ile örtülmüştür. İ.S.12. yy.da apsisin kubbesi ve iç duvarları freskler ile süslenmiştir. Bugün konusunun ne olduğu açıkça anlaşılamıyacak derecede yıpranmış olan bu fresk aslında İsa’yı ve yanında havarilerini göstermektedir. Yapının kuzey ve güney duvarlarında birer sıra kemerli küçük pencere vardır. Kilise tarih olarak dışarıda bulunan tapınaktan dönme bazilika ile aynı dönemde yani en geç İ.S.5. yüzyılda en erken 6. yüzyıla tarihlenmektedir. Yapının kilise olarak ne zamana kadar kullanıldığı saptanamamıştı

ZEUS TAPINAĞI

Zeus Tapınağı Cennet çöküğünün güney ucunda yer alır. İlk yapı evresi Hellenistik dönemde yapılmış Dor düzeninde, sütunlarla çevrili olmayan bir tapınak niteliğindedir. Bu tapınak Zeus’un Typhon’a karşı kazandığı zaferin bir simgesi olarak onun onuruna yapılmıştır. Tapınağın kuzey duvarının doğuya bakan düz köşe devşirme taşlara Hellenistik ve Roma dönemlerinde görev yapmış 130 din adamının adları kazınmıştır. Tapınak, hıristiyanlık döneminde bütünüyle yıkılıp yerine bazilika planlı bir kilise yapılmıştır. Bu yeni yapının kuzey duvarı tapınağın kendi duvarının taşlarının yeniden kullanılmasıyla oluşturulmuştur, üstelik yapım sırasında yazılı taşlardan ikisinin baş aşağı konulduğu saptanmıştır. Tapınağın güney duvarı tümüyle kaldırılmıştır. Kaldırılan bu duvarın taşlarıyla kilisenin batısındaki giriş yerinin üç kapılı iç duvarı yapılmışsa da şimdi burası yıkık durumdadır.
 
 
ZEUS - TİFON  SÖYLENCESİ
 
Şeytan deresi ve Korikos mağaraları (Cennet-Cehennem) doğal güzellikve söylencesel şöhretiyle bilinir. Önde masmavi bir deniz, arkada yüksek dağ yamaçlarının koyu çam ormanları görülür.         Kıyıdan 2 km. kadar yokuş yukarı gidilince kayalar denizine girer ve sonra  ve sonra önünüzde devasa bir çukur görürsünüz. Etrafı uçurumlarla çevrilidir. Fakat bu uçurumun dibi Cennet'tir.
Mersinler, narlar, harnuplar ve daha birçok yemişli ve yemişsiz ağaçlar, mağaranın dibinden akan bir suyla beslenir. Suyun akışı gökgürültüsü gibi homurdanır.          Eskiden burası hiç tekin sayılmazmış. Suyun o derin davudi iniltisini, tanrılar eliyle çalınan kös ve kudüm gibi çalgılardan gelmekte olduğunu sanırlarmış.         İşte burada ZAS adıyla Zeus'a tapınılırdı. Zeus rahiplerine de buralarda Zas adı verilirdi. Bu mağarada Zeus rahipleri, Zeus ayinleri düzenlerler ve kehanette bulunurlardı. Obruğun güneyindeki Zeus tapınağı yörenin kutsal olduğunun bir göstergesidir.Bilindiği gibi Olympos tanrıları ile Titanlar (Devler) arasında çıkan savaşta bu devler yenilirler ve tanrıların kralı Zeus'un buyruğuyla yerin derinliklerinde tutsak edilirler. Toprakana KYBELE, Titanların kökünü kurutan Zeus'tan öç almak için bu kez de bir başka ejder doğurur. Halikarnas Balıkçısı'na göre TİFON adı verilen bu ejderha Kybele tarafından Kilikya'da dünyaya getirilen bir dev idi. Bu dev yılan gövdesinin üst tarafı insan , alt tarafı da yılandı. Tıpkı Şahmeran, İlluyanka ve Tevrat'ta sözü edilen Havva'yı baştan çıkaran yılan gibi.Tifon, gövdesi kabuklarla örtülü, her bir gözü ateş püsküren, geçtiği yeri yakıp yıkan bir azmandı. Devlerin tanrılara karşı savaşında Zeus'u en çok sıkıştıran o idi. Zeus'un elinden eğri kılıncını alır (Zeus, Ivriz ve Boğazköy Hitit tanrıları gibi eğri Hitit kılıcı taşırdı). Bu klılıçla Tifon, Zeus'un pazularını kesip saklar. Hermes bu pazuları çalıp Zeus'a geri verir. Böylece gövdesi tamamlanan Zeus, Tifon'u şimşekleye şimşekleye, bir yerden öteki yere kovalaya kovalaya geçici olarak Cehennem Kuyusunda tutar. Daha sonra da onu Sicilya adasındaki Etna Yanardağının altına hapseder. Tifon her nasılsa, bu arada belden yukarısı kadın, aşağısı yılan olan yaratık EKHİDNA ile çiftleşmek için uygun zaman bulur ve bundan da birbirinden korkunç canavarlar türer.Adı İlyada'da Typheus diye geçen Tifon, İlyada'ya göre Khrysaor'la Kallirhoe'nin oğludur. Kadın başlı yılan Ekidna'dan doğan canavarların birisi de 3 başlı köpek SERBERUS'tur. Kuyruğu yılan olan ve sivri dişleri zehir akıtan bu üç başlı yaratık, bu dünya ile sınır oluşturan STYX ırmağının öte yakasında bekçilik eder ve Hades'in karanlıklar ve ölüler ülkesine yalnızca ölülerin geçmesine izin verirdi.HESİODOS, Theogonya'nın başlangıcında Tifon için bir soyağacı verir ve onu bir yanardağ tanrısı olarak tanımlar.Imparator Neron zamanında yaşamış olan POMPEİNUS MELA Dilek-Astım Mağarası için: "İşte dev Tifon burada otururdu. Bu mağaraya giren hayvan yaşamazdı" diyor.          Grek tragedya yazarı AESKHİLOS bir oyununda PROMETHEUS'u konuşturarak: "O Toprakana'dan yani Kibele'den doğan Tifon ki Kilikya mağaralarında yaşayan 100 başlı devdi" dedirtti.         FRAZER, Korykos mağaralarında yada onların çevresinde soyu tükenmiş devasa hayvan taşılları bulunduğunu ve belki de bu fosiller dolayısıyla yarıyılan bir dev düşünüldüğünü yazar.           Kutsallığını bu günde sürdüren Cennet-Cehennem ve Dilek-Astım mağarası, çevresindeki ağaç ve çalı dallarına bez parçalarından düğümler atıldığı görülmektedir. Bunlar yerli halkın ve buraya gezmeye gelenlerin yaptıkları adak ve dilek düğümleridir. Bunlar yörenin en az 3000 yıldır kutsallığından bir şey kaybetmediğini gösteriyor.         Dilek-Astım Mağarası, cennet obruğundan 300 m. batıdadır. Mağara18 m. derinliğinde doğal bir kuyudur. Mağara koridorları birbirleriyle bağlantılıdır. Toplam uzunluğu 200 m. dir Tifon'un ini olan bu mağara sayısız dikit ve sarkıtlarla doğal olarak süslenmiştir. Bu mağarada ortalama ısı 14 santigrat derecedir. Nem oranı yazın %85 ile kışın %98 arasında değişir.           Mağaradaki havanın, astımlı hastalara iyi geldiği söylenir. İçerisi nemden kaygan, oksijeni azdır. Karbonmonoksitten dolayı tehlikeli olabilir. Çok fazla kalınmaması gerekir.         Cennet çukurundaki Meryem Ana kilisesinin gerisinde taş döşeli kaygan bir patika yol, mağaranın sonuna doğru 200 m. daha inmeye devam eder. Burada mitolojik cehennem ırmağı Styks ile bağlantılı görünen yeraltı suyu akar. Antik yazar Strabon bu dereden "acı su" oarak sözeder. Mağaranın kaya duvarındaki yazıtta adının "Aous" olduğu yazılıdır. Bu yeraltı suyunun bir kolu dağın eteğindeki Narlıkuyu'dan denize ulaşır.
(Araştırmacı Şahin ÖZKAN)
TAKKADIN ÖREN YERİ
Paslı ören yerinden sonra 4 km ileride Roma ve Bizans dönemlerine ait yoğun kalıntıların bulunduğu Takkadın örenyerine varılır. Burada kaya mezarları, lahitler, aslan kabartmalı lahit kapakları, nekropol, sarnıç, küçük bir kale, kilise ve ev kalıntıları bulunmaktadır.
Narlıkuyu koyunda hemen deniz kıyısında bulunan hamam IV.yy Roma dönemine aittir. İmparatorluk yönetiminde etkin bir kişi olan Poimenios tarafından yaptırıldığı bilinmektedir. Cennet obruğu içindeki yeraltı deresinin denize ulaştığı yerdeki tatlı su kaynağından yararlanılarak burada yaptırılan hamamın yıkanma bölümünün tabanında yarıtanrıça üç kızkardeş tasvir edilmektedir. Baskın renkleri beyaz, siyah, kahverengi ve sarı olan mozaikte Zeus''n kızları Aglaia, Euphrosyne ve Thalia çıplak olarak kumru ve keklikler arasında dans ederken görülmektedir.
Mozaik tablonun üst kenarındaki Grekçe yazının Türkçesi şöyledir:
"Ey konuk dost! Bu mucizeli suyu kimin bulduğunu, saklı kaynağını kimin gün ışığına çıkardığını merak ediyorsan, bil ki O, imparatorların dostu ve Kutsal Adalar'ın dürüst yöneticisi Poimenios'tur".

Yazıttan da anlaşılacağı gibi Poimenios, Roma imparatorları Arcadius ve Honorius'un dostu ve bugünkü Büyükada, Kınalıada ve Heybeliada'nın o dönemlerdeki yöneticisi imiş.
Narlıkuyu'dan kuzeye doğru giden asfalt yolun 2. Kilometresinde antik şehir kalıntıları ile mağaraların bulunduğu yere ulaşılır. Roma ve Bizans dönemlerine ait yapı kalıntıları arasında hala ayakta duran üstü hatıllı kapı söğeleri ile taş kemerler, sarnıç ve Cennet Obruğu'nun hemen yanında Zeus Tapınağı bulunmaktadır.

 

CEHENNEM ÇÖKÜĞÜ-MAĞARASI 

 

Cennet Çöküğünün 100 metre uzağında bulunan Cehennem Çöküğü, ürkütücü, derin karanlık ve sevimsiz görünüşü ile bu ismi fazlasıyla hak ediyor. Mitolojide Zeus'un Ejder Typhon'u burada hapsettiğine inanılıyor. Etrafı demir korkulukla çevrili, 50 m çapında ve128 m derinliğindeki dik duvarlı Cehennem obruğuna ise normal şartlarda inme imkanı bulunmuyor.

120 metredir. Ancak aşağı inilememektedir. Girişteki bilgi notuna göre Antik Yunan çağı efsanelerinde Typhon'un yaşadığı yerdir.

 


Silifke İlçesi Narlıkuyu Kasabası, Hasanaliler Mahallesinde Cennet Çöküğü ile yan yana bulunmaktadır.

Cennet çöküğünün 75 m kuzeyindeki Cehennem çukuru da Cennet çöküğü gibi oluşmuştur. Ağız çember çapları 50 m ve 75 m, derinliği 128 metredir. Kenarları içbükey olduğu için içerisine inmek mümkün olmamaktadır.

Mitolojiye göre Zeus, alevler kusan yüz başlı ejderha Typhon'u buradaki bir kavgada yendikten sonra, onu Etna Yanardağı'nın altına sonsuza dek kapatmadan önce bir süre Cehennem çukurunda hapsetmiştir.

 

ASTIM MAĞARASI

 

 

Cennnet çöküğünün 300 m güneybatısındadır. İçine helezonik demir bir merdivenle inilir. Birbirine bağlantılı, toplam uzunluğu 200 metreyi bulan galeriler çok ilginç şekilli dev sarkıt ve dikitlerle süslüdür.İçi ışıklandırılmış olup,mağaranın astımlılara iyi geldiğine inanıldığı ve içinde dilek tutulduğu için Astım - Dilek Mağarası denmiştir. Mağarada sıcaklık ortalaması 15 derece santigrat olup, nem oranı yazın %85, kışın %95'eulaşır.Cennet ve Cehennem çökükleri ile Astım - Dilek Mağarası çevresindeki ağaç ve çalı dallarına burayı ziyarete gelenler dilek dileyip bez parçası bağlarlar.

 

Silifke İlçesi Narlıkuyu Kasabası, Hasanaliler Mahallesinde Cennet çöküğünün 300 m güneybatısındadır. İçine helezonik demir bir merdivenle inilir. Birbirine bağlantılı, toplam uzunluğu 200 metreyi bulan galeriler çok ilginç şekilli dev sarkıt ve dikitlerle süslüdür. İçi ışıklandırılmış olup, mağaranın astımlılara iyi geldiğine inanıldığı ve içinde dilek tutulduğu için Astım - Dilek Mağarası denmiştir. Mağarada sıcaklık ortalaması 15 derece santigrat olup, nem oranı yazın %85, kışın %95'e ulaşır.

Cennet ve Cehennem çökükleri ile Astım Ma.ğarası çevresindeki ağaç ve çalı dallarına burayı ziyarete gelenler dilek dileyip bez parçası bağlarlar.

Düzenleme ve resimler  Veli AVCI          www.akkum.net

Odalarımız 3-4 kişilik olup,odalarımızda Klima,Tv-Uydu yayınları , Wc-Duş,Mini mutfak-Buzdolabı,Geniş konforlu balkonu ve Kablosuz internet bağlantısı bulunmaktadır.

Odalarımızın hepsi deniz manzaralıdır.Geniş balkonunuzda otururken,Akkum'un deniz manzarasını izleyebilirsiniz.

 

Akkum,Mersin iline 60 km,Silifke ilçesine 23 km,Kızkalesi ve Narlıkuyunun tam ortasında yer alan güzel ve narin bir tatil beldesidir.Akkum,gerek tüm tarihi yerlere (Kızkalesi,Narlıkuyu,üç güzeller,cennet-cehennem,astım mağarası,çanlı kişise,aslanlı mezar,Yapraklı koy)yakınlığı ve gerekse ekonomik,temiz,güvenilir bir tatil beldesi olması açısından oldukça cezbedicidir.Akkum’a ulaşım şöyledir:Mesela Mersin üzeri araçsız geleceksiniz.Mersine ulaşan herhangi bir Otobüs firmasıyla Mersinse geldikten sonra otogarda bulunan “SİLİFKE” yazan otobüslere binecek ve Akkumda inmek istediğinizi söyleyeceksiniz.Zaten o otobüs firması Silifke-Mersin arası çalışan tek firmadır.Eğer Konya üzeri gelecekseniz Silifke’ye gelen otobüs firmalarına binecek ve Silifkede ineceksiniz.Silifke de indikten sonra yine aynı şekil “SİLİFKE “ otobüslerine binip “Akkum” ‘da inmek isteyeceğinizi söyleyeceksiniz.

 

 
Akkum özellikle tatil yapmak isteyenler için oldukça ekonomik ve aile tatil beldesi olarak her yönden sizlere kusursuz hizmet vermektedir.Güzel bir koyu,temiz bir denizi (altyapı-kanalizasyon sorunumuz çözüldü) ve huzurla kalabileceğiniz bir cennet beldesidir.Mesela çevre beldelerde bulunan tarihi eserleri görmeye geldiniz.Akkumda güzel bir pansiyonda yada müstakil dairelerde konaklayabileceğiniz yeri ayarlar,arabanız varsa Narlıkuyudaki tari yerlerimize (Cennet cehennem,astım mağarası,Üç güzeller Mozayiği,Akyar,Çanlı kilise,Aslanlı mezar) 110 dakikada ulaşır gönlünüzce gezersiniz.Eğer aracınız yoksa her 15 Dakikada gecen Mersin-Silifke arabalarına biner hemen tarihi yerlerimize ulaşırsınız.Ayrıca Akkum Kızkalesi’ne yürüyerek 5-10 dakikadır.5-10 dakikada Kızkalesi’ne ulaşır oradaki tarihi yerleri gezebilirsiniz.
 
 
Akkum’a geldikten sonra gündüzleri sahile iner kafanıza göre güneşlenir ve denizinize girer,gece ise ister sahildeki gazinoda canlı müziklerle eğlenir isterseniz pansiyon veya konakladığınız yerlerdeki sosyal aktivitelere katılabilirsiniz.Hiç bir şekilde asla kimse sizi rahatsız etmez edemezde.Zaten Akkum’a çoğunlukta bir defa gelen ertesi yılarda sürekli geliyor ve o yüzden Akkum’a gelen tatilcilerimizin çoğunluğu birbirini tanıyor ve bu ekonomik ve güzel tatil beldemizin müdavimidirler. Akşamları ister sahildeki gazinoda eğlenir ,isterseniz 5 dakikada Kızkalesi’ne iner orada bulunan disko barlarda gönlünüzce eğlenirsiniz.
 
 
Yukarıda da açıkladığım gibi Akkum Akdeniz sahillerimizin en ekonomik ve güvenilir-temiz bir tatil beldesidir.Sizlerde siteden öğrenmek istediğiniz bilgileri kayıt olup,forumlar bölümüne yazabilir yadaBu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. , veli-avci @hotmail.com adreslerine e_mail atarak öğrenebilirsiniz.
 

 


 

www.akkum.net

 

akkum , narlikuyu , kızkalesi , narlıkuyu lokantaları , cennet cehennem , astım mağarası , üç güzeller mozağiyi , çanlı kilise , akyar , lagos restaurant narlıkuyu , Akkum , Narlıkuyu , Narlıkuyu , Akkum da pansiyonlar , Akkumda kalacak pansiyonlar , Akkumda konaklanacak yerler , Akkumda kalacak otel motel pansiyonlar ,Akkum pansiyon otel motel , Mersinde Pansiyonlar , Mersinde kalacak Yerler , Mersin oteller , Kızkalesi , Cennet Cehennem , Astım Mağarası , Üç Güzeller , Akyar, Kızlar Hamamı , Çanlı Kilise , Akkum Pansiyonlar , Mersin Pansiyonlar , Narlıkuyu Pansiyonlar , Boynuinceli, Boynuinceliyiz , Tatil , Adam Kayalar , Hasanaliler , Hasan Aliler , Kızıl İsalı ,Kızılisalı , Kızıleseli , Susanoğlu ,Akkum Sahil , Arkum , Atakent , Silifke , Mersin , Taşucu , Erdemli , Limonu , Sıkma , börek ,Yörük , Narlıkuyu Restaurantlar , Narlıkuyu Lokantalar , Narlıkuyu Hoteller , Kızkalesi Hoteller , Kızkalesi Moteller , Akkumdaki Pansiyonlar , Mersin Pansiyonlar , Mersin Oteller , Narlıkuyu Oteller , Kumkuyu , Yemişkumu , Merdivenlikuyu , Lamas , Silifke Kalesi , Akkum Oteller , Hunterr , Veli Avcı , Yapraklı koy , Narlıkuyu Belediyesi , Akkum Gençlink Kampı , Akkum izcilik Kampı , Akkum Kamp , Akkum Villalar , Dimeza , osiris village , Akkum Satılık daireler , Akkumda Satılık Arsa daire dükkan pansiyon otel ,Kızkalesi Belediyesi , Kızkalesi Otelleri ,Kızkalesi tarihi , Çanlı Kilise, Aslanlı Mezar , Üç güzeller Müzesi , Zeus Tapınağı , Akkum Pansiyon , Akkum Güzelevler , Akkum Kafeterya , Akkum Market , Değirmencioğlu Ermar Alışveriş Merkezi , Peyda Alışveriş Merkezi , Meryem Ana Kilisesi , Dimeza osiris village , silifke Oteller , Silifke Moteller ,Silifke Kalesi , Erdemli Oteller , Erdemli Moteller , Yörük Şöleni , Boynuinceli Yörük Şöleni , Ayanos ,Ayanos Apart Hotel , Ayanos Holiday Aparts narlıkuyu , Narlıkuyu Balık Lokantaları , Ayanos Akkum, Ayanos Narlıkuyu , Hitit Hotel Narlıkuyu akkum , Nazar Sitesi Akkum Narlıkuyu , Osiris Villaları Akkum , Osiris Villaları Narlıkuyu , Akkum Gençlink ve izcilik Kampı , Akkum Barış Gazinosu , Akkum Güzelevler , Akkum Bahar Pansiyon , Akkum Mesut Pansiyon , Akkum Dilek Pansiyon , Akkum Zorlu pansiyon , Akkum Konak Pansiyon , Akkum Kumsal Pansiyon , Akkum Yıldız pansiyon , everest pansiyon akkum , çelik pansiyon akkum , yalçın pansiyon akkum , bahar pansiyon akkum , rose pansiyon akkum , kökler pansiyon akkum , trak pansiyon akkum , martı pansiyon akkum , doğan pansiyon akkum , deniz pansiyon akkum , akkum pansiyonlar , akkumda kalınacak yerler , akkum da yazlık kiralık müstakil daireler , Veli avcı , Hunterr , tatil pusulası , Boynuinceli , kızkalesi Hoteller , Kızkalesi pansiyonlar , Kızkalesi moteller , Kızkalesi tatil deniz kiralık daire , kızkalesi belediyesi , kızkalesi rose hotel , kızkalesi klikya hotel , kızkalesi barbarosa hote , kızkalesi peyda alışveriş merkezi , kızkalesi pansiyonlar , kızkalesi disko bar , kızkalesi eczanesi , kızkalesi polis karakolu , kızkalesi oteller , ayaş hoteller , ayaş pansiyonlar , ayaş belediyesi , ayaş yazlık kiralık daireler , yemişkumu hoteller , yemişkumu pansiyonlar , kumkuyu hoteller , kumkuyu pansiyonlar , kumkuyu belediyesi , limonlu hoteller , limonlu pansiyonlar , limonlu belediyesi , limonlu doktorun yeri ,erdemli hoteller, erdemli pansiyonlar , erdemli çamlığı, erdemli belediyesi , susanoğlu hoteller, susanoğlu pansiyonlar , susanoğlu siteler , susanoğlu disko bar eğlence , susanoğlu satılık daireler , susanoğlu belediyesi , silifke hotelelr , silifke pasniyonlar , silifke kalesi , kanlı divane , ayanos apart otelleri akkum narlıkuyu , akkumda pansiyonlar , akkum yazlık evler , akkum kiralık evler ,

Akkum Pansiyon Olarak Vizyonumuz,siz değerli tatilcilerimize en kaliteli ve iyi hizmeti sunmaktır.Bunun için sizlerin öneri görüşlerinize değer veriyor,her daim sizleri daha nasıl rahat ettirebiliriz diye çabalıyoruz.Bizler için sizler birer müşteri deil,aile ve misafirsiniz.

Bizleri tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz....

Akkum Pansiyon....

Osman Çopur

0 546 236 6070

0 234 723 3204

 

AKKUM PANSİYON WEB SİTESİNE HOŞ GELDİNİZ

 

    Akkum Pansiyon ,1996 Yılından Bu yana Bütün Tatilcilerimize En iyi hizmeti vermekten gurur duyar.Akkum Pansiyon,denize nazır temiz ve güzel odalarıyla,kafeteryası ve oto parkı ile bütün mÜşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına hizmet vermektedir.Akkum Pansiyon gerek ailelerimiz için kullanışlı geniş odaları ,gerekse çiftlerimiz için konforlu odalarıyla sizlere hizmet etmekten mutluluk duyar.

    Akkum Pansiyon Mersin ilinin Silifke İlçesine bağlı bir Tatil beldesi olan Akkum  'da bulunmaktadır.Mersine otomobille 1 Saat (60 Km) Silifkeye ise otomobille 20 dakika (23 Km) uzaklıktadır.Hem Deniz Denizi,Kumsalı,hemde komşu beldeleri Kızkalesi,Narlıkuyu ya yakınlıklarından (5-10 dakika) dolayı oldukça cazip bir Tatil beldesidir.Akdenizmizin tatil İncisi Akkumda bulunan Akkum Pansiyon hem odalarının denize nazı olması,hemde ekonomik fiyatları bakımından oldukça cazip seçenekler sunar sizlere.Akkum Pansiyon 'da otomobilleriniziçinpark alanımız,Güzel ve kullanışlı terasımız,çocuklarınızın eğlenebileceği yerlerimiz bulunmaktadır.

Bütün Tatilcilerimizi Akkum Pansiyona Bekliyoruz. 

Osman ÇOPUR 

Tel: 0324 7233204 Cep :0 5462366070 Cep: 05073063239 

Akkum Silifke/Mersin TURKEY 

AKKUM RESİMLER

ZİYARETÇİLERİMİZ

183725
BU GÜN
DÜN
BU HAFTA
GEÇEN HAFTA
BU AY
GEÇEN AY
TOPLAM
11
22
33
183398
138
1851
183725

TARİHİ YERLERİMİZ

KİMLER ONLİNE

3 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi